IPAD AIR
TÊN SẢN PHẨM GIÁ
iPad Air - Thay Vỏ sau có 3G 1.250.000
iPad Air - Thay Vỏ sau Wifi 1.200.000
iPad Air - Thay Camera sau 400.000
iPad Air - Thay Camera trước 350.000
iPad Air - Thay Pin (bảo hành 3 tháng) 700.000
iPad Air - Thay Đuôi sạc 450.000
iPad Air - Thay Dây nguồn nút nguồn 400.000
iPad Air - Thay Loa ngoài, chuông 400.000
iPad Air - Thay Nút home 400.000
iPad Air - Thay Dây tai nghe 600.000
iPad Air - Mất sóng 1.200.000
iPad Air - Mất âm thanh 1.200.000
iPad Air - Mất nguồn ( IC nguồn ) 1.500.000
iPad Air - Mất đèn màn hình 1.000.000
iPad Air - Mất Wifi 1.200.000
iPad Air - Mất cảm ứng 1.200.000
iPad Air - Mất sạc 900.000
iPad Air - Không hiển thị màn hình 900.000
iPad Air - Không nhận sim 700.000
iPad Air - Thay Cảm ứng + mặt kiếng zin (bảo hành 3 tháng) 650.000
iPad Air - Thay Cảm ứng + mặt kiếng linh kiện (bảo hành 3 tháng) 450.000
iPad Air - Thay màn hình zin mới (bảo hành 3 tháng) 1.400.000
IPAD MINI 2, MINI 3
TÊN SẢN PHẨM GIÁ
iPad Mini 2 / Mini 3 - Thay Vỏ sau 3G 1.000.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Thay Vỏ sau Wifi 1.000.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Thay Camera sau 450.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Thay Camera trước 350.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Thay Pin 600.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Thay đuôi sạc 400.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Thay Dây nguồn nút nguồn 400.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Thay Loa ngoài, Chuông 400.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Thaydây nguồn Nút home 400.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Thay Dây tai nghe 400.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Mất sóng 800.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Mất âm thanh 1.200.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Mất Wifi 1.000.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Mất nguồn ( Ic nguồn ) 1.500.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Mất đèn màn hình 700.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Mất Cảm ứng 900.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Mất sạc 600.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Không hiển thị màn hình 700.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Không nhận sim  700.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Thay Màn hình zin new (bảo hành 3 tháng) 1.300.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Thay Cảm ứng + mặt kiếng zin mới (bảo hành 3 tháng) 600.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Thay Cảm ứng + mặt kiếng linh kiện (bảo hành 3 tháng) 400.000
iPad Mini 2 / Mini 3 - Thay pin zin new (bảo hành 3 tháng) 600.000
IPAD 4
TÊN SẢN PHẨM GIÁ
iPad 4 - Thay Màn hình (bảo hành 3 tháng) 1.000.000
iPad 4 - Thay Cảm ứng + mặt kiếng (bảo hành 3 tháng) 350.000
iPad 4 - Thay vỏ 1.000.000
iPad 4 - Thay Camera trước 400.000
iPad 4 - Thay Camera sau 400.000
iPad 4 - Thay Dây nguồn đuôi sạc 400.000
iPad 4 - Thay Mic 400.000
iPad 4 - Thay Pin (bảo hành 3 tháng) 600.000
ipad 4 - Thay anten sóng 3g 300.000
ipad 4 - Thay anten wifi 300.000
iPad 4 - Thay Nút home ( bấm không ăn ) 300.000
iPad 4 - Thay Ron màn hình 100.000
iPad 4 - Mất sóng 700.000
iPad 4 - Mất âm thanh 1.000.000
iPad 4 - Mất nguồn ( IC Nguồn ) 1.200.000
iPad 4 - Mất đèn màn hình 800.000
iPad 4 - Mất Wifi 900.000
iPad 4 - Mất Cảm ứng 1.200.000
iPad 4 - Mất Sạc 600.000
iPad 4 - Không hiển thị màn hình 600.000
iPad 4 - Không nhận sim 500.000
IPAD MINI
TÊN SẢN PHẨM GIÁ
iPad Mini - Thay màn hình (bảo hành 3 tháng) 1.000.000
iPad Mini - Thay cảm ứng + mặt kiếng linh kiện (bảo hành 3 tháng) 400.000
iPad Mini - Thay cảm ứng + mặt kiếng zin (bảo hành 3 tháng) 550.000
iPad Mini - Thay Pin (bảo hành 3 tháng) 600.000
iPad Mini - Thay Vỏ loại Wifi, màu đen, màu trắng 1.000.000
iPad Mini - Thay Chuông 400.000
iPad Mini - Thay camera trước 350.000
iPad Mini - Thay nút home ( bấm không ăn ) 300.000
iPad Mini - Thay Vỏ loại 3G, màu đen, màu trắng 1.300.000
iPad Mini - Thay Đuôi sạc 400.000
iPad Mini - Thay Camera sau 350.000
iPad Mini - Thay Dây nguồn nút nguồn, volume, gạt rung 400.000
iPad Mini - Thay Mic 350.000
iPad Mini - Thay Dây nguồn tai nghe 350.000
iPad Mini - Mất sóng 600.000
iPad Mini - Mất âm thanh 700.000
iPad Mini - Mất nguồn ( IC Nguồn ) 800.000
iPad mini - Mất đèn màn hình 500.000
iPad Mini - Mất Wifi 700.000
iPad Mini - Mất Cảm ứng 800.000
iPad mini - Mất Sạc 500.000
iPad Mini - Không hiển thị màn hình 500.000
iPad Mini - Không nhận sim 400.000
IPAD 1
TÊN SẢN PHẨM GIÁ
iPad 1 - Mất sóng 800.000
iPad 1 - Mất Wifi, hư Wifi, Wifi bị ẩn đi 1.100.000
iPad 1 - Mất đèn màn hình, màn hình tối ( lỗi main ) 800.000
iPad 1 - Hư chuông, hư mic, cắm tai nghe vào nghe bình thường ( lỗi Main ) 800.000
iPad 1 - Mất nguồn ( do cắm sạc ) 1.500.000
iPad 1 - No imei, No wifi, No bluetooth 1.500.000
iPad 1 - Restore báo lỗi 9, 28, 40 1.200.000
iPad 1 - Thay Màn hình (bảo hành 3 tháng) 1.250.000
iPad 1 - Thay Cảm ứng + mặt kiếng (bảo hành 3 tháng) 550.000
iPad 1 - Thay Nút home 400.000
iPad 1 - Thay Pin zin 700.000
iPad 1 - Thay Jack tai nghe 500.000
iPad 1 - Thay Dây Volume 500.000
iPad 1 - Thay Dây mở nguồn 500.000
iPad 1 - Thay Chuông 500.000
iPad 1 - Thay Vỏ 1.200.000
iPad 1 - Thay Ron 400.000
IPAD 2
TÊN SẢN PHẨM GIÁ
iPad 2 - Thay Màn hình (bảo hành 3 tháng) 1.100.000
iPad 2 - Thay Cảm ứng + mặt kiếng (bảo hành 3 tháng) 350.000
iPad 2 - Thay Pin zin (bảo hành 3 tháng) 600.000
iPad 2 - Thay Dây sạc, đuôi sạc 400.000
iPad 2 - Thay dây nút nguồn, volume, gạt rung 400.000
iPad 2 - Máy cấm cáp lên táo rồi tắt 500.000
iPad 2 - Mất sóng 800.000
iPad 2 - No imei, No wifi, No bluetooth (chỉ xài wifi) 400.000
iPad 2 - Mất âm thanh 800.000
iPad 2 - Mất nguồn ( IC nguồn ) 800.000
iPad 2 - Mất đèn 500.000
iPad 2 - Mất Wifi 700.000
iPad 2 - Wifi yếu hoặc connect được nhưng không hiện ra IP 600.000
iPad 2 - Mất cảm ứng 1.000.000
iPad 2 - Thay vỏ 1.250.000
iPad 2 - Thay camera trước 300.000
iPad 2 - Thay camera sau 300.000
iPad 2 - Thay Chuông 400.000
iPad 2 - Thay nút home ( bấm không ăn ) 300.000
iPad 2 - Thay ron màn hình, màu đen, màu trắng 100.000
iPad 2 - Mất cảm biến xoay 500.000
iPad 2 - Không nhận sim 400.000
iPad 2 - Restore báo lỗi 21, 28 2.500.000
ipad 2 - Thay anten wifi 300.000
ipad 2 - Thay anten sóng 3g 300.000
IPAD 3
TÊN SẢN PHẨM GIÁ
iPad 3 - Thay Màn hình (bảo hành 3 tháng) 1.000.000
iPad 3 - Thay Cảm ứng + mặt kiếng (bảo hành 3 tháng) 350.000
iPad 3 - Thay Pin zin (bảo hành 3 tháng) 600.000
iPad 3 - Máy cấm cáp lên táo rồi tắt 800.000
iPad 3 - Mất sóng 900.000
iPad 3 - No imei, No wifi, No bluetooth 700.000
iPad 3 - Mất âm thanh 1.000.000
iPad 3 - Mất nguồn ( IC nguồn ) 1.200.000
iPad 3 - Mất đèn ( màn hình ok, lỗi main ) 900.000
iPad 3 - Mất Wifi 1.200.000
iPad 3 - Wifi yếu hoặc connect được nhưng không hiện ra IP 900.000
iPad 3 - Mất cảm ứng 1.200.000
iPad 3 - Thay vỏ 900.000
iPad 3 - Thay camera trước 300.000
iPad 3 - Thay camera sau 300.000
iPad 3 - Thay Chuông 400.000
iPad 3 - Thay nút home ( bấm không ăn ) 300.000
iPad 3 - Thay đuôi sạc, dây sạc 350.000
iPad 3 - Thay dây nguồn nút nguồn, volume, gạt rung 400.000
iPad 3 - Thay ron màn hình 100.000
ipad 3 - Thay anten sóng 3g 300.000
ipad 3 - Thay anten wifi 300.000
IPOD NANO 4, 5, 6, 7
TÊN SẢN PHẨM GIÁ
iPod Nano 4 - Thay Màn hình 500.000
iPod Nano 5 - Thay Màn hình 500.000
iPod Nano 5 - Thay Màn hình 700.000
iPod Nano 6 - Thay Màn hình ( full nguyên bộ ) 1.000.000
iPod Nano 7 - Thay Màn hình 600.000
iPod Nano 7 - Thay Cảm ứng 800.000
IPAD 6 / IPAD AIR 2
TÊN SẢN PHẨM GIÁ
iPad 6 / iPad Air 2 - Thay Dây nguồn nút nguồn, micro 3G 500.000
iPad 6 / iPad Air 2 - Thay Đuôi sạc, màu trắng, màu đen 550.000
iPad 6 / iPad Air 2 - Thay Dây nguồn tai nghe, màu đen, màu trắng 500.000
iPad 6 / iPad Air 2 - Thay Dây nguồn Volume, micro 500.000
iPad 6 / iPad Air 2 - Thay Dây nguồn nút home ( mất chức năng vân tay ) 500.000
iPad 6 / iPad Air 2 - Thay Camera sau 650.000
iPad 6 / iPad Air 2 - Thay Camera trước 500.000
iPad 6 / iPad Air 2 - Thay Màn hình + Cảm ứng Full LCD (bảo hành 3 tháng) 3.800.000
iPad 6 / iPad Air 2 - Thay Pin Zin (bảo hành 3 tháng) 800.000
iPad 6 / iPad Air 2 - Thay mặt kính cảm ứng (bảo hành 3 tháng) 800.000
IPAD PRO 9.7, 10.5 INCH
TÊN SẢN PHẨM GIÁ
iPad Pro 9.7 inch - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng (bảo hành 3 tháng) 3.500.000
iPad Pro 9.7 inch - Thay mặt kính  1.500.000
iPad Pro 9.7 inch - Thay dây nguồn đuôi sạc 700.000
iPad Pro 9.7 inch - Thay camera trước 700.000
iPad Pro 9.7 inch - Thay camera sau 800.000
iPad Pro 9.7 inch - Thay dây nguồn nút nguồn , đèn flash , micro video 600.000
iPad Pro 9.7 inch - Thay dây nguồn tai nghe 600.000
iPad Pro 9.7 inch - Thay dây nguồn volume , micro 3g 650.000
iPad Pro 9.7 inch - Thay chuông 700.000
iPad Pro 9.7 inch - Thay pin zin (bảo hành 3 tháng) 900.000
               iPad Pro 10.5 inch  
                                               Tên sản phẩm  
iPad Pro 10.5 inch - Thay màn hình full nguyên bộ (bảo hành 3 tháng) 6.000.000
iPad Pro 10.5 inch - Thay mặt kính cảm ứng 3.500.000
IPAD PRO 12.9 INCH
TÊN SẢN PHẨM  GIÁ
iPad Pro 12.9 inch - Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng (bảo hành 3 tháng) 3.700.000
iPad Pro 12.9 inch - Thay mặt kính 3.000.000
iPad Pro 12.9 inch - Thay dây nguồn đuôi sạc 800.000
iPad Pro 12.9 inch - Thay camera trước 800.000
iPad Pro 12.9 inch - Thay camera sau 900.000
iPad Pro 12.9 inch - Thay camera sau 900.000
iPad Pro 12.9 inch - Thay dây ngyuồn nút nguồn , đèn flash , micro video 700.000
iPad Pro 12.9 inch - Thay dây nguồn tai nghe 700.000
iPad Pro 12.9 inch - Thay pin zin (bảo hành 3 tháng) 1.200.000
IPAD MINI 4
iPad mini 4 - Thay Màn hình + Cảm ứng Full LCD (bảo hành 3 tháng) 2.900.000
iPad mini 4 - Thay mặt kính + cảm ứng (bảo hành 3 tháng) 800.000
iPad mini 4 - Thay pin zin (bảo hành 3 tháng) 800.000
Hỗ trợ trực tuyến